CAM KẾT VỀ DỊCH VỤ CỦA DOANH NGHIỆP


ĐIÊU I: VỀ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ

- Thời gian tiếp nhận đơn hàng trong vòng 1 ngày làm việc.

- Thời gian thiết kế và duyệt mẫu từ 1–2 ngày làm việc từ sau khi nhận đơn hàng (tùy theo mẫu).

- Thời gian in ấn 1–7 ngày tình từ ngày duyệt mẫu (tùy theo thời gian thực hiện đơn hàng).

- Giao hàng đúng hẹn, nếu có sự cố phải báo ngay với khách hàng trước thời điểm giao hàng ít nhất là nửa (1/2) ngày làm việc. Nếu giao trễ từ 01 đến 03 ngày thì quý khách sẽ được giảm 10% giá trị đơn hàng, nếu giao trễ từ 04 đến 07 ngày thì quý khách sẽ được giảm 25% giá trị đơn hàng.

- Giải thích cho khách hàng rõ các vướng mắc về đơn hàng và các yếu tố có thể ảnh hưởng tới chất lượng đơn hàng.

ĐIỀU II: VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA

- Luôn đảm bảo đơn hàng giao đúng chất lượng như mẫu đã duyệt.

- Giao đúng và đủ số lượng hàng hóa cho khách như khách hàng đã đặt.

- Tất cả các sản phẩm phải được ghi rõ thời gian bảo hành. Nếu:

+ Hàng hóa hư hỏng (do lỗi sản xuất) trong 50% thời hạn bảo hành sẽ được bảo hành 100% chi phí thay thế.

+ Hàng hóa hư hỏng (do lỗi sản xuất) trong khoảng từ 51% đến 70% thời hạn bảo hành sẽ được bảo hành 60% chi phí thay thế.

+ Hàng hóa hư hỏng (do lỗi sản xuất) trong khoảng từ 71% đến 99% thời hạn bảo hành sẽ được bảo hành 30% chi phí thay thế.

- Nếu vi phạm các đều trên thì tùy theo mức độ Doanh nghiệp sẽ bồi thường cho khách hàng các khoảng thiệt hại do vi phạm gây ra.

ĐIỀU III: THỰC HIỆN

- Toàn thể nhân viên trong NKT Đà Lạt có trách nhiệm và nghĩa vụ chấp hành nghiêm các cam kết trên. Nếu vi phạm, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý.

25/06/2024 - 129 lượt xem

DỊCH VỤ IN ẤN VĂN PHÒNG & IN ẤN QUẢNG CÁO TẠI ĐÀ LẠT

Thời gian làm việc:

Thứ 2 - Thứ 7: Từ 7h30 - 17h30 (Chủ nhật nghỉ)